• Tvorba virtuální prohlídky 360°, rychle, levně Praha - 1
Kvalitní virtuální prohlídka zvyšuje atraktivitu prostor, zvýší zájem zákazníků a přivede je k vám.

Koronavirová krize: Jak ji mohou podnikatelé a firmy ustát?

Většina z podnikajících subjektů od těch nejmenších živnostníků až po velké korporace již tuší či na vlastní kůži poznala, že je v souvislosti s koronavirovou epidemií čekají těžké podnikatelské časy. Místo podléhání strachu a negativním emocím je vhodné se připravit na to, co bude dál. Jedním z nejdůležitějších úkolů bude znovu nastartovat prodeje a stabilizovat peněžní tok. Místo pouhého spoléhání se na úvěry a pomoc od státu bude mnohdy potřeba zcela přepracovat obchodní strategii, seškrtat náklady a posílit prodej. Velice vhodné je také obrátit se na specialisty na krizový management a restrukturalizaci.

Kvůli pandemii koronaviru a s ní souvisejícím opatřením na domácí i globální úrovni si mnoho podnikatelů i firem bude muset opět po čase poněkud „utáhnout opasek“. Jak to ale může vypadat konkrétně? Co máte jako majitel firmy dělat, pokud se váš byznys začne potýkat s problémy v oblasti provozního cash-flow? Je samozřejmě otázka, nakolik se v této souvislosti lze spolehnout na stát, na nejrůznější „bezúročné“ a „odkladné“ úvěry, a zda je to vůbec rozumné. Pokud tato forma podpory vyjde, bude to jen dobře. Ale není příliš realistické očekávat, že v dostatečné míře vyjde na všechny. Podívejte se na několik rozumných opatření, která můžete udělat pro to, abyste stabilizovali svůj byznys.


Seškrtejte výdaje, zlepšete hospodaření, jednejte s dodavateli i zaměstnanci

„V první fázi se pro ozdravení provozního cash-flow nabízejí mimo jiné tyto možnosti: snížit zaměstnancům pracovní fond na 60 procent pracovní doby, snížit či odložit výdaje, které nejsou životně nezbytné pro provoz firmy, svou důsledností výrazně zlepšit hospodaření s pohledávkami či se zaměřit na rychlý přísun peněz pomocí skont, faktoringu a podobných nástrojů. Dále výrazně zlepšit hospodaření se zásobami a v nejhorším případě – zde nabádám k velké obezřetnosti – máte také možnost sjednat s dodavateli dohody o placení formou směnky,“ radí Jiří Jemelka, podnikatelský kouč a ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Podnikatelé by se rovněž měli snažit vyjednat s dodavateli prodloužení doby splatnosti, se zaměstnanci pak možnosti nového systému zainteresovanosti – kupříkladu odměňovacího systému více závislého na výsledku jak jejich práce, tak na celkové finanční výkonnosti samotné firmy.

Klíčové bude rychle nastartovat prodeje

Zároveň je však velmi důležité uvědomit si, že jen škrtáním nákladů se z dané situace váš byznys nedostane. Důležité je znovu nastartovat celé cash-flow, tedy nejen „odtok“ peněz z firmy při optimalizaci nákladů, ale především „přítok“ peněz díky uskutečněným prodejům. „Jakmile odezní nejhorší, je potřeba se soustředit na to, jak znovu nastartovat prodej. To může být v dané době samozřejmě velmi složitý úkol, proto – pokud tak ještě nečiníte – začněte důsledně na týdenní (někde i denní) bázi sledovat výhled cash-flow. A bude-li záporný a nebude se dařit znovu prodej nastartovat či zvednout, je nezbytné tak dlouho škrtat v nákladech, dokud vám výhled cash-flow neukáže kladný zůstatek. Tento úkol, stejně jako mnoho jiných v těžkých dobách, bude obtížný, ale zároveň nezbytný, aby se vaše podnikání dostalo z nejhoršího ven,“ říká Jiří Jemelka.

Nespoléhejte jen na úvěry a nechte si pomoci od odborníků

Ve střednědobém horizontu mohou zejména firmy zvýšit okamžité příjmy, a tím zlepšit své cash flow prodejem aktiv a získáním dalších finančních zdrojů. Vše z inventáře firmy, co nemá přínos směrem k zefektivnění výroby či zvýšení prodejů, lze prodat jako v dané chvíli zbytné či neužitečné pro její přežití. Ty z firem, kterým to finanční zdraví dovolí, mohou vždy kromě podpory od státu formou bezúročných úvěrů a nejrůznějších úlev využít i standardních komerčních cest financování podniku, jako jsou úvěry, leasingy a podobně. V této oblasti se ale rozhodně vyplatí opatrnost. Pokud nebude výhled reálně ukazovat na to, že se cash-flow za rozumně krátkou dobu dostane do kladných hodnot, pak pouhé profinancování ztrátového podnikání přes nejrůznější půjčky vaši situaci nevyřeší. „Tím si totiž de facto jen kupujete čas, prodlužujete život svého byznysu, jenž je však již v kómatu. Nedává-li provozní cash-flow smysl, je třeba radikálně změnit přemýšlení o vašem byznys modelu a zpracovat novou obchodní strategii podniku. Co děláte, s kým to děláte, za kolik to prodáváte, jak nákladně to děláte, s jakým počtem lidí a tak dále. Byť to možná vyzní poněkud tvrdě, je dobré si také vypracovat kritéria o zastavení či omezení provozu podniku. Z vlastní zkušenosti s firmami ale víme, že zvyk je železná košile a některé věci se velmi těžko mění i z pozice majitele firmy. Za důkladné zamyšlení tak stojí i varianta co nejdříve se obrátit na odborníky v oblasti restrukturalizace či krizového managementu. Čím déle pomoc od profesionálů odkládáte, tím více se snižují šance na to, že váš podnik znovu postavíte na nohy,“ upozorňuje Jiří Jemelka.
 Zařazeno v kategorii

Články

Reference